Kuntatyönantaja 1/2017

Ilmestynyt 22.2.2017
 

Hetipurku on henkistä ensiapua

Töissä koetuista uhkaavista tai väkivaltaisista
tilanteista toipuminen voi olla vaikeaa.
Helsingin kaupungin työturvallisuuspäällikkö
Jussi Köntti kertoo henkisen ensiavun mallista, jossa hankalaan tilanteeseen puututaan
työkaverin avulla heti.
 

Turvallisuutta voi lisätä ennakoimalla

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri oli mukana hankkeessa, jossa mietittiin keinoja lisätä työturvallisuutta ensiavussa ja päivystyksessä. Kehitettävää löytyi varsinkin siinä, miten uhkaavia tilanteita voi ehkäistä ennalta.
 

Työssä turvallisesti

Työnantajan vastuulla on, että työtä tehdään terveellisesti ja turvallisesti. Esimies vastaa siitä, että työntekijät noudattavat sovittuja työturvallisuuskäytäntöjä.
 
 
 

Sisältö

24.2.2017
Lähetä sähköpostiin