Kuntatyönantajas redaktion

Chefredaktör Teuvo Arolainen
tfn 09 771 2518, 050 324 625
fornamn.efternamn@kt.fi

Redaktionssekreterare Kaisa Koskela
tfn 09 771 2517, 050 337 4419
fornamn.efternamn@kt.fi

Redaktör Hanna-Kaisa Hämäläinen

Webbinformatör Marjaana Mattila
tfn 09 771 2336, 050 511 7300
fornamn.efternamn@kt.fi

Kommunikations- och marknadsplanerare Pauliina Sievänen
tfn 09 771 2077, 050 527 6390
fornamn.efternamn@kt.fi

Kuntatyönantaja publiceras av

KT Kommunarbetsgivarna
Andra linjen 14
00530 Helsingfors
tfn 09 7711