Prenumerera på Kuntatyönantaja

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor för kommunerna. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

KT:s sakkunniga skriver artiklarna i Kuntatyönantaja som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare och ställningstaganden som inte finns att tillgå någon annanstans. Tidskriften är en informationskanal vid sidan av cirkulären.

Beställ tidskriften till din arbetsplats eller hem

Du kan prenumerera på tidskriften eller meddela om ändrade kontaktuppgifter genom att skicka dina kontakt- och faktureringsuppgifter till adressen ktlehtitilaus(at)kt.fi.

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år

Utgivningsdagarna år 2021 är följande:

  • första numret 18 februari
  • andra numret 22 april
  • tredje numret 10 juni
  • fjärde numret 15 september
  • femte numret 28 oktober
  • sjätte numret 16 december

Prenumerationspris

År 2021 är priset för en fortlöpande prenumeration 50 euro/år. En årsprenumeration kostar 60 euro/årgång. Försäljningen av tidskriften är momsfri (skattefri försäljning, MomsL 4 §).

Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången.

Beställningar skickas direkt till KT Kommunarbetsgivarna. Vi har slutat att anlita prenumerationsombud. Den nya praxisen beror på mervärdesbeskattningen.

En fortlöpande prenumeration kan avbrytas per e-post eller brev. En fortlöpande prenumeration bör avbeställas senast inom januari. Då avbryts beställningen vid slutet av faktureringsperioden.

Om avbeställningen görs efter januari, debiterar vi för tidskrifterna för ett år, dvs. 50 euro. En årsprenumeration kan inte avbrytas, eftersom det är en tidsbestämd prenumeration.  

Dataskyddsbeskrivning för tidskriften Kuntatyönantaja finns på våra finska sidor >

Ytterligare information

Mika Huuskonen

ekonomiplanerare
Telefon:
+358 9 771 2137
Mobiltelefon:
+358 50 443 0844
E-post:
Mika.Huuskonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Huuskonen

ekonomiplanerare
Telefon:
+358 9 771 2137
Mobiltelefon:
+358 50 443 0844
E-post:
Mika.Huuskonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT